Szczegóły

Zadanie realizowano w ramach projektu pn.: „Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie – Etap I”, współfinansowanego
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Zadanie wykonano w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC.

Powrót do realizacji