Oferta

Spółka dysponując wysoko wykwalifikowaną kadrą, oferuje Inwestorom wysoką jakość usług w zakresie: 


W ramach obsługi inwestycji oferujemy wykonanie: 

I. Na etapie przygotowania i inwestycji: 

II. Na etapie realizacji: 

III. Na etapie przekazania projektu budowlanego w użytkowanie: 

Ponadto wykonujemy przeglądy okresowe obiektów budowlanych, w tym badania stanu technicznego obiektów. 

Nasza baza inspektorów nadzoru i specjalistów poszczególnych branż liczy ok. 100 osób, przy czym stale współpracujemy z zespołem około 20 inspektorów nadzoru w następujących branżach: 

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ, w tym: 

KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNEJ, w tym: 

ELEKTRYCZNEJ , w tym: 

TELEKOMUNIKACYJNEJ, w tym: 

SANITARNEJ , w tym: 

oraz w zależności od potrzeb w branży: 

 HYDROTECHNICZNEJ 
 ARCHEOLOGICZNEJ 
 GEOLOGICZNEJ 
 GEODEZYJNEJ 
 MOSTOWEJ i wielu innych