Szczegóły

Dzięki inwestycji wybudowano dodatkowe skrzydło budynku mieszczące 6 pracowni zawodowych wraz z zapleczem, pomieszczeniami pomocniczymi i technicznymi. Zapewniono także dźwig dla osób niepełnosprawnych.

Budynek przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale również wykonano docelowe ukształtowanie terenu i infrastrukturę towarzyszącą - chodniki, miejsca postojowe, drogi wewnętrzne, schody.

Powrót do realizacji