Szczegóły

W ramach inwestycji przebudowano budynek główny, w tym przystosowano obiekt do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

Przebudowano również istniejące warsztaty - skupiono się na przystosowaniu ich do użytkowania przez osoby niepełnosprawne poprzez likwidację barier architektonicznych, montaż platform schodowych, dostosowanie węzłów sanitarnych, wymianę oraz remont posadzek. Zbudowane zostały dodatkowo nowe warsztaty. 

Powrót do realizacji