Szczegóły

Inwestycja była realizowana w ramach projektu  „Rozwój turystyki  w rejonie Zatoki Gdańskiej”  PL 2002/000-580.06.28 finansowanego w ramach przedakcesyjnego Programu PHARE 2002 SSG Unii Europejskiej, polegającego na rozbudowie istniejącej infrastruktury żeglarskiej i turystycznej
w miastach: Gdynia, Hel, Jastarnia, Puck, Władysławowo oraz gminach: Puck
i Kosakowo, dla którego pełniliśmy funkcję Managera Projektu.

Powrót do realizacji