Szczegóły

W ramach inwestycji wybudowano wiele nowych budynków: administracyjny, zaplecza techniczno-gospodarczego, opieki weterynaryjnej, zaplecza dla obsługi schroniska, dwa budynki boksów dla psów, jeden budynek boksów dla kotów oraz wolierę dla ptaków.

Dzięki nowopowstałemu schronisku zwierzęta maja zapewnione znacznie lepsze warunki bytowe - boksy są zdecydowanie większe, bardziej komfortowe, posiadają również ogrzewanie podłogowe.

Koszt inwestycji wyniósł 4,4 mln złotych.

Powrót do realizacji