Szczegóły

W ramach inwestycji wykonana została zatoka autobusowa, przystanek autobusowy, krawężniki oraz chodniki.

Wybudowano również kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, wiatę przystankową. Zadbano także o budowę punktu ładowania trojebusów oraz pomieszczenia socjalnego dla kierowców. 

Dzięki tej inwestycji znacząco usprawniona została komunikacja dzielnicy z pozostałą częścią miasta.

Koszt inwestycji wyniósł 1,2 mln złotych. 

 

Powrót do realizacji