Szczegóły

Inwestycja polegała na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego przy ul. Polskiej 1 w Gdyni wraz ze zmianą sposobu użytkowania (w tym instalacjami wewnętrznymi: elektrycznymi, teletechnicznymi, wodno-kanalizacyjnymi, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, co., oddymiania, instalacja odgromowa i p. poż.) wraz z urządzeniami budowlanymi: pochylnią dla osób niepełnosprawnych, pochylnią dla obsługi biura przepustek, instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, wodociągiem, kanalizacją sanitarną.

Ponadto, ze względu na swoje wybitne walory architektoniczne oraz jako jeden z cenniejszych przykładów użyteczności publicznej portu w Gdyni, Dworzec Morski wraz z Magazynem Tranzytowym został wpisany decyzją z dnia 24.04.1990r. do rejestru zabytków województwa gdańskiego pod nr 1084 (nowy numer rejestru województwa pomorskiego – 1307)

Powrót do realizacji