Szczegóły

Inwestycja znacznie ułatwiła komunikację, poprzez liczne roboty drogowe, w tym wykonanie jezdni, nawierzchni chodnika, przebudowę sieci kanalizacyjnej i budowę oświetlenia ulicznego. Zadbano także o urozmaicenie zieleni poprzez nasadzenie nowych krzewów. 

Powrót do realizacji